Chess Again Logo   English Armenian France Netherlands Russian Spanish Germany Italian       
Գլխավոր Խնդիրներ Դեբյուտներ Ընտրված խաղեր TAG it Shop   Մրցաշարեր
 
 

 
Խնդրում ենք ընտրել այն թեմաները, որոնք Ձեզ հետաքրքրում են: ChessAgain.com կայքը կգտնի մի շարք խնդիրներ, որոնք դուք պետք է լուծեք: Հետո կարող եք փորձել կրկին ու կրկին և ամեն անգամ կստանաք շախմատային խնդիրների մի նոր շարք: Վայելեք և բարելավեք Ձեր շախմատային գիտելիքները:

Շախմատի դասեր

Լավագույն քայլը | Գտնել գրոսմայստերի քայլը | Արագ ավարտ | Մատ 1 քայլից | Մատ 2 քայլից | Մատ 3 քայլից | Մատ 4 քայլից | Մատ 271 քայլից | Ոչ-ոքի | Ինչպե՞ս կավարտվի խաղը

Կրկնակի հարված | Կրկնակի շախ | Կապ | Skewers | Պատառաքաղ | Ձիու պատառաքաղ | Հրապուրում | Clearance | Discovery | Discovered attack | Շեղում | Պաշտպանի վերացում | Հավերժական շախ | Պատ | Թագուհու զոհաբերություն | Զոհաբերություն | Attack Castle | Գրոհ արքայի վրա | Mating with queen | Ցուգցվանգ | Զինվորային վերջնախաղ | Զինվորային վերջնախաղ | Վերջին հորիզոնականի թուլություն | Նավակային վերջնախաղ | Վերջնախաղի տեխնիկա | Զինվորի անցկացումը վերջին հորիզոնական | Խառը

Սկզբնախաղ | Միջնախաղ | Վերջնախաղ

Ընտրված մրցաշարեր

 
NYYCC 2018 and Grand Prix  

NYYCC 2018 and Grand Prix

2018-01-06 - 2018-05-19
North York, Canada
Location: St. Timothy Catholic School, 25 Rochelle Crescent, North York, ON M2J 1Y3

Dates:
#1 Saturday, January 6, 2018
#2 Saturday, February 17, 2018
#3 Saturday, March 31, 2018
#4 Saturday, May 19, 2018

Sections:Under 8, U10, U12, U14, U16, U18 Open and Girls (Sections with fewer than 12 players may be combined at the TD’s discretion)
Play up is allowed. Girls can choose to play in open or girl section if any. Players can participate in any 1 or multiple tournaments.
Age: as of January 1, 2018.

Format: 5 round Swiss pairings. Time controls: 25 minutes per player. Games are CFC Active rated.

For more details about NYYCC 2018 and Grand Prix Registration or list of participants please visit Seneca Hill Chess Club website

Registration

List of participants | Registration is Closed

 Download Score Sheet

 
 
Armenian Genocide Memorial Chess Tournament 2018  

Armenian Genocide Memorial Chess Tournament 2018

2018-09-23 - 2018-09-23
Toronto, Canada

Registration

List of participants | Register Here

 Download Score Sheet

 
 
Follow us:

Twitter  Tell a Friend 
Puzzle of the Day:
Find the best move
"Puzzle of the Day" archive
Chess Again Shop:
Chess Again Shop
 
 copyright © InteliTrust.com 2014     |     Contact Us     |     see more lessons at EduGnosis.com